MvanOs

MvanOs

MvanOs is een onafhankelijk management- en Adviesbureau dat organisaties helpt om hun resultaten te verbeteren met ICT. Dit op basis van de kwaliteitsaanpak “Managing Quality and Business Risks in Programmes".

Concreet betekent dit dat ondersteuning wordt gegeven aan organisaties om betere resultaten te behalen door in business processen de mogelijkheden van ICT ten volle te benutten en ICT-processen optimaal af te stemmen op de behoeften van de business.

Meer Informatie

Voor meer informatie wil ik u graag verwijzen naar mijn kwaliteitsaanpak MQiP
of naar mijn Linkedin Profiel

MQIP - Managing

Voor informatie over de Kwaliteitsaanpak MQiP
Managing Quality and Business Risks in Programmes

Klik hier of ga naar http://www.mqip.nl/

De kwaliteitsaanpak MQiP is gericht op het waarborgen van de kwaliteit in een programma. Uitgangspunt is dat de beperkte beschikbare middelen zo worden ingezet dat datgene wat de projecten of activiteiten binnen het programma opleveren een maximale bijdrage levert aan de verwezenlijking van die bedrijfsdoelstellingen. Door de programmamanager inzicht te geven in de kwaliteitsaspecten van het programma en de onderliggende projecten, waarbij tijdig wordt gerapporteerd over de kwaliteit van de beoordeelde (tussen)producten, inzicht wordt gegeven in de risico's die het programma kunnen beïnvloeden en het effect van gekozen maatregelen, kan tijdig worden ingegrepen en bijgestuurd indien nodig.

MQiP

Managing Quality and Business Risks in Programmes

Linkedin

Linkedin-Profiel